Siirry suoraan sisältöön

Helsingin yliopistot

Helsingin yliopistot tarjoavat huikean määrän mahdollisuuksia

Helsingin yliopisto on Suomen kaikista vanhin sekä suurin tiedekorkeakoulu. Aina vuodesta 1640 saakka, se on ollut luomassa tasa-arvoista ja kaikille reilua yhteiskuntaa, jota pidetään useilla mittareilla maailman parhaana. Myös avoin Helsingin yliopisto on upea mahdollisuus suorittaa opintoja ja olla mukana ratkomassa ongelmia, jotka koskevat meistä jokaista, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Strategiana ”Tieteen voimalla – maailman parhaaksi” yliopisto korostaa tuoretta ajattelua sekä opiskelijoiden asemaa ja luovaa ympäristöä tutkimiseen. Tämän strategian perusta muodostuu yhteisistä arvoista, totuudesta, sivistyksestä, vapaudesta ja yhteisöllisyydestä. Nämä ovat asioita, jotka ohjaavat meidän jokaisen päivittäistä elämää sekä toimintaa.

Helsingin yliopistot ovat jakautuneet eri kampuksille, mutta kuuluvat silti kaikki samaan kokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös Helsingin avoin yliopisto, jossa voi suorittaa opintoja olematta kuitenkaan varsinaisesti opiskelija.

Helsingin avoin yliopisto mahdollistaa omien tietojen päivittämisen

Kurssit avoimessa yliopistossa ovat tarkoitettu kaikille, jotka haluavat vaikka vahvistaa omaa osaamistaan tai ehkä etsiä kokonaan uutta uraa. Opinnot järjestetään valtaosin verkossa, joten opiskella voi mistä tahansa. Ei tarvitse siis olla helsinkiläinen voidakseen käydä kursseja.

Halusi sitten opiskella kieliä tai vaikka psykologiaa, se onnistuu. Kursseja voi valita juuri sen oman tarpeen tai innostuksen mukaisesti ja niitä onkin erittäin laajasti tarjolla. Jokainen on pätevä ja juuri sopiva avoimessa yliopistossa, se voi myös auttaa monella tapaa. Nopeampi valmistuminenkin on mahdollista suorittaa tätä kautta.

Avoimen yliopiston opiskelijoita seuraamassa kurssia

Yliopiston kampukset ovat myös kansainvälisiä

Opinnot jakautuvat Helsingissä neljälle eri kampukselle sekä näiden lisäksi kymmenellä muulla paikkakunnalla on erillisiä toimipisteitä. Eri kampuksilla keskitytään eri alojen opintoihin. Kuten esimerkiksi Keskustakampuksella erityisesti ihmistieteiden tutkimukseen ja opetukseen. Meilahden kampus taas puolestaan muodostaa lääketieteellisen kampuksen, joka kuuluu Euroopan parhaisiin. Huipputason opetus sekä potilashoito kohtaavat täällä päivittäin.

Kaikki Suomen yliopistot ovat hyvässä maineessa ja myös kansainvälisesti suosittuja. Opiskelijoita tulee ympäri maailmaa edelleen, vaikka käyttöön onkin otettu lukuvuosimaksut ulkomaalaisille opiskelijoille. Käytännössä kuitenkin stipendien myötä vain harva maksaa koko summan itse. Summat vaihtelevat Helsingin yliopistossa 13 000 – 18 000 euron välillä riippuen ohjelmasta. Suomalaista koulutusta siis arvostetaan korkealle ulkomailla.

Helsingin yliopistot antavat monimuotoista opetusta

Opetus yliopistossa on tutkimusperäistä ja tämä näkyy monin eri tavoin käytännön opetuksessa. Me, University Admissions Finland -sivustolla arvostamme opettajien osaamista. He ovat jokainen oman alansa ehdottomia ammattilaisia, sillä he opettavat niitä aloja, joita itse tutkivat. Helsingin yliopistot pitävät sisällään loistavia opettajia, joilla on kyky jakaa oma osaamisensa opiskelijoiden kesken. Sen lisäksi, että opetukseen käytetään alan tutkimustietoa, on muitakin opetus- ja arviointimenetelmiä kuten digitaalisia välineitä, joiden tiedetään edesauttavan opiskelijoiden oppimista sekä tieteellisen ajattelun kehittymistä.

Myös avoin Helsingin yliopisto toimii samoin periaattein, joskin vain verkon kautta pääasiallisesti. Opetus on kuitenkin yhtä laadukasta ja hyödykästä silläkin puolella. Keskeinen tavoite on luonnollisesti se, että opiskelijat oppivat. Koulutusohjelmat ja niiden tavoitteet, sisällöt ja arviointimenetelmät on kehitetty tukemaan tätä tavoitetta. Yliopiston opettajat ovat itse opiskelleet yliopistopedagogisia opintoja, jotta he osaisivat tukea opiskelijoidensa oppimista. Kaikki opettajat saavat myös jatkuvasti lisäkoulutusta aiheeseen liittyen.