Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin koulutus

Erilaiset markkinoinnin koulutukset ja kurssit

Markkinointi on käsitteenä laaja, ja siihen läheisesti liittyviä aloja voi opiskella monessa paikassa. Opiskelu on viime aikoina siirtynyt voimakkaasti verkkoon, joten muiden aihepiirien ohella myös markkinointia voi opiskella sekä online että offline kursseilla. Näin markkinoinnin koulutus voidaan osaksi toteuttaa kotoa käsin.

Kun tavoitteena on esimerkiksi kauppatieteiden tai tradenomin tutkinto, on markkinoinnin osaaminen tärkeä taito. Myös näillä aloilla jo työskenteleville lisäkoulutus on aina hyödyllistä. Koska monet kurssit netissä ovat avoimia kaikille, voivat myös täysin uutta aluevaltausta tekevät osallistua.

Markkinoinnin online koulutus

Online kurssilla koulutus tapahtuu reaaliajassa internetin välityksellä. Yleisin toteutustapa on verkkoluento, jossa opettaja luennoi kuten oikealla paikan päällä tapahtuvalla luennollakin. Usein tällaiseen verkkotapaamiseen kuuluu myös ryhmäkeskusteluja ja muita yhdessä suoritettavia tehtäviä.

Koska markkinointi kattaa laajan alan, koulutuksia löytyy niin yliopistoilta, ammattikorkeakouluista kuin yrityksiltäkin. Moni kursseista on online kursseja, mutta paljon materiaalia on saatavissa offline-kurssien muodossakin.

Markkinoinnin koulutus netissä
Markkinoinnin offline kurssi

Markkinoinnin offline koulutus

Offline kursseilla opiskellaan yleensä täysin itsenäisesti. Kurssiin yleensä kuuluu valmis materiaalipaketti, johon osallistujat perehtyvät kukin omalla tahollaan. Offline kurssi voi muistuttaa online kurssia hyvinkin paljon, jos paketti sisältää tallenteita luennoista. Suuri ero kuitenkin on, että reaaliaikainen vuorovaikutus puuttuu.

Esimerkiksi valmennuskurssien tarjoajien valikoimista löytyy monia markkinointiin liittyvien alojen kursseja. Myös avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja markkinoinnin kursseja.

Millaisia ovat markkinoinnin online ja offline kurssit?

Verkkokurssien etu perinteiseen opetukseen verrattuna on, että niille voi osallistua mistä tahansa. Etäopetuksen ansiosta opiskelu ei sido opiskelijaa mihinkään tiettyyn paikkaan. Online ja offline kursseilla on joitakin piirteitä, jotka kurssia valitessa on hyvä ottaa huomioon.

Koska online kurssiin kuuluu yhteisiä tapaamisia, liittyy niihin joitakin vaatimuksia ajan ja paikan suhteen. Verkkoluentoja järjestetään tiettyinä ajankohtina, joten niihin aikoihin on opiskelijan oltava käytettävissä. Paikan suhteen vaatimus on toimiva internet-yhteys. Yleensä netti ei ole ongelma, mutta esimerkiksi joissakin syrjäisissä paikoissa heikko yhteys voi aiheuttaa ongelmia.

Offline kurssilla vastuu on yleensä täysin tai lähestulkoon täysin opiskelijalla itsellään. Varsinkin jos kurssi sisältää runsaasti materiaalia ja tehtäviä ollen täten työläs, voi olla hyvä idea suunnitella omaa opiskeluaikataulua jo ennakkoon. Offline kurssin huono puoli online kurssiin verrattuna on tuen saatavuus. Kun tapaamisia ei ole, osallistujan voi olla vaikeampaa saada apua ongelmatilanteissa. Hyvin järjestetyillä offline kursseilla toki on vastuuopettaja, johon saa yhteyden helposti.

Online kurssi sisältää yleensä myös offline kurssin piirteitä. On siis hyvä muistaa, että varsinkaan yliopiston tai ammattikorkeakoulun kursseista ei suoriteta vain tapaamisiin osallistumalla. Näillä kursseilla on usein lopputentti, johon luentoihin osallistuminen valmistaa. Lisäksi kurssin aikana on yleensä tehtäviä ja muuta itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia. Myös valmennuskursseilla käytännössä aina on harjoitustehtäviä, joiden tekeminen on olennainen osa valintakokeeseen valmistautumista.