Siirry suoraan sisältöön

Kurssit netissä

Online ja offline kurssit netissä

Oli oma ala mikä tahansa, voi taitojaan kehittää kurssien avulla. Kursseja on erilaisia, ja ne sopivat erilaisissa tilanteissa oleville ihmisille. Jotkut kurssit netissä on suunnattu erityisesti opiskelupaikkaa tavoitteleville, ja jotkut sopivat myös alaa jo opiskeleville. Lisäksi on kursseja, joille voi osallistua kuka tahansa alasta kiinnostunut.

Sähköiset online ja offline kurssit ovat nykypäivää. Käytännössä kaikkiin opintoihin liittyy sähköisten alustojen käyttöä joko internetin välityksellä tai ilman. Etäkursseja on toki ollut jo kauan, mutta varsinkin koronavuosien aikana niiden käyttö on lisääntynyt rajusti. Tällaisten kurssien ehdoton etu on, ettei niiden suorittaminen ole paikkaan eikä toisinaan myöskään aikaan sidottua. Näin ollen online ja offline kurssien suorittaminen on helppo keino kehittää omaa osaamistaan.

Valmennuskurssit netissä

Kuten nimikin jo vihjaa, valmennuskurssit auttavat opiskelijaa valmistautumaan tärkeisiin kokeisiin. Kursseja on esimerkiksi ylioppilaskokeita ja yliopistojen pääsykokeita varten. Tyypillistä näille kursseille on, että niissä kerrataan lukion oppimäärään kuuluvia asioita ja kehitetään kyseessä olevan alan valintakokeessa tarvittavia taitoja.

Valmennuskurssit sopivat niille, jotka haluavat parantaa mahdollisuuksiaan pärjätä valintakokeissa. Valmistautumisen merkitys kasvaa, jos kilpailu alan opiskelupaikoista on kova. Näin on esimerkiksi lääketieteellisillä aloilla.

Nainen käy online kurssia netissä

Avoimen yliopiston kurssit

Yliopiston kursseja voi suorittaa, vaikka opiskelupaikkaa ei valintakokeen kautta olisikaan saanut. Joihinkin koulutuksiin voi olla lähtötasokoe, mutta monessa tapauksessa erillisiä pääsyvaatimuksia ei ole. Avoimen yliopiston kurssit ovat pääsääntöisesti perusopintoja eli kunkin alan alkupään kursseja.

Avoimen yliopiston kursseilla ei saa tutkintoa, mutta ne voivat tarjota väylän tutkinto-opiskelijan paikan hakemiseen. Kurssit avoimen kautta voivatkin olla vaihtoehto niille, joilla on ollut haasteita saada opiskelupaikka varsinaisista pääsykokeista. Avoin yliopisto sopii myös niille, jotka ovat jo valmistuneet ja työelämässä, mutta haluavat täydentää omaa osaamistaan ottamalla jonkin uuden aihepiirin perusteet haltuun.

Kansalaisopistojen kurssit

Kansalaisopistot järjestävät kursseja, joita kaikki voivat hyödyntää. Kansalaisopistoissa voi esimerkiksi opiskella monia kieliä aivan alkeista lähtien. Kurssit ovat usein luonteeltaan rentoja, ja ne sopivat kaikille taustasta ja iästä riippumatta.

Kansalaisopiston kurssille osallistuminen voi olla hyvä idea, jos esimerkiksi haluaa oppia uuden kielen tai minkä tahansa muun aiheen perusteet. Jos omalla tulevalla alalla on hyödyllistä osata jotakin tiettyä kieltä, on sitä ehdottomasti hyvä harjoitella jo ennakkoon.

Kurssit netissä

Online ja offline kurssit netissä – hyvät ja huonot puolet

Online ja offline kurssit netissä ovat luonteeltaan erilaisia. Kuitenkin yksi ja sama kurssi usein sisältää elementtejä kummastakin.

Online kurssin ehdoton etu on vuorovaikutteisuus. Kun opiskeltavia asioita käydään opettajan tai kouluttajan kanssa läpi reaaliajassa, on asioista mahdollista keskustella välittömästi. Myös ryhmäkeskustelut ovat usein toimiva tapa opiskeluun. Opiskelija voi fyysisesti olla missä tahansa, mutta etätapaamisissa on kuitenkin oltava tiettyihin aikoihin.

Offline kurssit soveltuvat itsenäiseen opiskeluun. Opiskelijalle yleensä tarjotaan opiskelumateriaalia ja tehtäviä, joihin on tarkoitus perehtyä itsenäisesti. Vuorovaikutteisuus jää vähäisemmäksi, mutta omaa opiskelua voi aikatauluttaa itsenäisesti. Tämä muoto sopii erityisesti niille, joilla on jo jokin muu opiskelu- tai työpaikka päivisin. Löydät varteen otettavat kurssit ja online koulutukset aina University Admissions Finland -sivujen kautta.