Siirry suoraan sisältöön

Viestintäalan koulutus

Erilaiset viestintäalan koulutukset ja kurssit

Viestintäalan osaajat voivat toimia monissa erilaisissa tehtävissä. Näin ollen viestintäalan kurssejakin on monia erilaisia. Vaikka oma ammatti ei suoranaisesti viestintäalaan liittyisikään, tarvitaan monessa työssä viestintätaitoja.

Viestintäalalla toimiminen ei sinällään vaadi mitään tiettyä tutkintoa, ja missä tahansa työtehtävässä voidaan olla tekemisissä viestinnän kanssa, joten kursseille osallistuminen voi olla ammattitaidon ylläpitämisen kannalta tärkeää.

Kuten käytännössä mitä tahansa muitakin aihealueita, myös viestintäalan koulutus on saatavilla verkossa. Kursseja on tarjolla sekä online- että offline-kursseina. Käsite viestintä kattaa laajan alan, joten tarjonnasta voi valita juuri itselleen mielenkiintoisimman osa-alueen. Viestintään kuuluu esimerkiksi journalismiin, mediaan, organisaatioihin ja viestinnän käytännön työkaluihin liittyviä teemoja.

Viestintäalan online koulutus

Online koulutus yksinkertaistettuna tarkoittaa kurssia, johon kuuluu reaaliaikaisia verkkotapaamisia. Tapaamisten lisäksi kurssi koostuu usein myös muusta opiskelumateriaalista ja harjoitustehtävistä.

Kursseja on tarjolla sekä oppilaitosten että yritysten järjestämänä. Yritysten ja avoimen yliopiston kursseille on usein vapaa pääsy, joten ne sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Viestintäalan koulutus kotona
viestintäalan koulutus netissä kotona

Viestintäalan offline koulutus

Offline kurssilla osallistujille jaetaan valmis materiaali, johon tutustutaan täysin itsenäisesti. Vastuu on siis opiskelijalla itsellään, ja oppimista kontrolloidaan esimerkiksi lopputentillä.

Sisällöiltään ja pääsyvaatimuksiltaankin offline kurssit netissä muistuttavat online kursseja. Aihepiirit voivat usein olla samoja, ja offline kurssi voi jopa perustua online kurssiin. Joidenkin itsenäisesti suoritettavien kurssien opiskelumateriaali koostuu online kurssien luentotallenteista.

Miten valita viestintäalan koulutus?

Oma elämäntilanne vaikuttaa luonnollisesti siihen, millainen viestintäalan koulutus on itselle paras. Yleisesti ottaen online kurssien etu on verkkotapaamisten mahdollistama vuorovaikutuksellinen opiskelutapa. Jos itse on vasta-alkaja viestinnän alalla, voi olla kannattavaa valita online kurssi, sillä apua, tukea ja palautetta on tarvittaessa välittömästi saatavilla. Kun opintoja suorittaa työn tai muun opiskelun ohella, haittapuoli eittämättä on, että tapaamiset järjestetään vain tiettyinä ajankohtina.

Jos oma arki vaatii opiskelulta joustavuutta, kannattaa tutustua offline kursseihin. Moni avoimen yliopiston kursseista on itsenäisesti suoritettavia, ja lisäksi valmennuskursseja on saatavilla offline-kurssien muodossa. Tällaisia itsenäisiä kursseja voi suorittaa omaan tahtiin, joten ne eivät häiritse esimerkiksi työssäkäyntiä.

Viestinnän valmennuskurssit on suunnattu ensisijaisesti alan korkeakouluopintoihin pyrkiville. Valmennuskursseilla keskitytään aiheisiin, joiden hallitsemista nimenomaan viestinnän valintakokeissa edellytetään. Näin ollen, jos itse jo toimii alalla tai muista syistä haluaa laajentaa viestinnän osaamistaan, paras kurssi todennäköisesti löytyy muualta.

Hyvä vaihtoehto yleiseen viestinnän opiskeluun on avoimien yliopistojen tarjonta. Monet Helsingin yliopistot tarjoavat eri kursseja. Avoimessa yliopistossa on tarjolla sekä online että offline kursseja. Avoimen kautta voi alasta kiinnostuneille aueta mahdollisuus jatkaa tutkinto-opiskelijana. Myös yritykset järjestävät yleistä viestintäkoulutusta.