Siirry suoraan sisältöön

Lääketieteen koulutus

Erilaiset lääketieteen koulutukset ja kurssit

Kuten käytännössä mitä tahansa muutakin alaa, myös lääketiedettä voi nykyaikana opiskella internetissä. Etäyhteydellä voi suorittaa kursseja, joille kuka tahansa voi osallistua. Lääketieteen koulutus voi siis tapahtua myös netin kautta.

Lääketiede on suosittu koulutusala. Suosio luonnollisesti tarkoittaa, että kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Näin ollen yleinen syy eri lääketieteen kursseille osallistumiseen on harjoittelu pääsykokeita varten.

Syitä ja tavoitteita on toki muitakin. Joku saattaa esimerkiksi opiskella jotakin läheistä alaa tai olla jo työelämässä, mutta haluaa täydentää osaamistaan. Esimerkiksi hoitoalalla työskenteleville lääketieteen kurssit voivat olla ammattinimikkeestä riippumatta hyödyllisiä. Joku toinen taas saattaa haluta perehtyä lääketieteeseen puhtaasta mielenkiinnosta.

Lääketieteen online koulutus

Online kurssi tarkoittaa nimensä mukaisesti, että kurssi suoritetaan sähköisesti internetin välityksellä. Tyypillisesti kurssin luennot toteutetaan jollakin ryhmäpuhelusovelluksella. Lisäksi kurssiin yleensä kuuluu muuta oppimateriaalia ja harjoitustehtäviä.

Tyypillinen lääketieteen online kurssi on valmennuskurssi. Tällaisilla kursseilla perehdytään aiheisiin, joiden hallitseminen on yliopiston pääsykokeessa tärkeää. Valmentavien kurssien lisäksi lääketieteeseen on mahdollista tutustua avoimen yliopiston kurssien kautta. Avoimen yliopiston kurssit netissä ovat yleensä lääketieteeseen johdattelevia opintoja.

Lääketieteen koulutus netissä
Lääketieteen koulutus netissä

Lääketieteen offline koulutus

Offline kurssillakin toki käytetään sähköisiä menetelmiä, mutta opiskelu tapahtuu itsenäisesti omassa rauhassa. Kurssilla saatetaan esimerkiksi jakaa oppimateriaalia ja tehtäviä, joihin opiskelija perehtyy itsenäisesti. Käytössä voi olla jokin sähköinen alusta, josta materiaalit ja tehtävät löytyvät. Mukana voi olla myös tallenteita oikeista luennoista.

Offline kurssit ovat sisällöiltään usein samankaltaisia kuin online kurssitkin. Osa niin valmennuskursseista kuin yliopistojenkin kursseista on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti. Varsinkin avoimessa yliopistossa kurssitarjonta koostuu sekä online että offline koulutuksista.

Online vai offline kurssille?

Yhteistä online ja offline kursseille on, etteivät ne sido opiskelijaa mihinkään tiettyyn paikkaan. Koska opiskelu tapahtuu etänä, ei omalla fyysisellä sijainnilla ole väliä. Näillä kursseilla on kuitenkin joitakin eroja, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Online kurssilla on verkkotapaaminen tai -tapaamisia, joten se vaatii sitoutumista tiettyihin ajankohtiin. Riippuu luonnollisesti kurssista, kuinka monta tapaamista on. Joidenkin kurssien tapaamisissa voi olla läsnäolopakko. Kurssista ei tietystikään saa täyttä hyötyä, jos kaikkiin tapaamisiin ei pysty osallistumaan. Silloin offline kurssi saattaa olla sopiva vaihtoehto.

Offline kurssilla on yleensä väljempi aikataulu. Tällainen kurssi sopii niille, jotka esimerkiksi käyvät töissä tai opiskelevat jotakin muuta päivisin. Koska läsnäoloa vaativia tapaamisia ei yleensä juurikaan ole, voi kurssilla opiskella omaan tahtiin. Tapaamisten puute voi toki olla huonokin puoli, sillä vastuu kaikesta oppimisesta on opiskelijalla itsellään.

Yksi ja sama kurssi voi sisältää elementtejä molemmista tyypeistä. Varsinkin jos opiskeltavaa asiaa on paljon, koostuu kurssi usein sekä verkkoluennoista että itsenäisesti opiskeltavasta oppimateriaalista. Niiden lisäksi kursseihin melkein aina sisältyy tehtäviä sekä lopputentti.

Saat lisää tietoa kursseista ja yliopistoihin hakemisesta aina meidän University Admissions Finland -sivustoltamme.