Siirry suoraan sisältöön

Rakennusalan koulutus

Erilaiset rakennusalan koulutukset ja kurssit

Rakennusala sisältää monia erilaisia tehtäviä. Alaa voi opiskella sekä toisella asteella että korkeakoulussa. Rakennusalalla tarvitaan runsaasti käytännön osaamista, joten pelkkien etäkurssien avulla ei voi ammattiin valmistua. Itselleen voi kuitenkin hankkia lisää tietoa ja taitoa erilaisten kurssien kautta.

Kuten melkeinpä millä alalla tahansa, nykypäivänä myös rakennusalan eri aiheita voi opiskella etänä. Koulutusta on saatavilla sekä online- että offline-kursseilla. Monet kursseista on suunnattu alalle jo toimiville ammattilaisille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Jos kurssille on vapaa pääsy, sopii se myös alalle pyrkiville ja muillekin kiinnostuneille.

Rakennusalan online koulutus

Online kurssi tarkoittaa kurssia, johon kuuluu verkkotapaamisia. Varsinkin erilaiset pätevyyksiin ja sertifikaatteihin tähtäävät kurssit ovat online kursseja.

Esimerkiksi alan korkeakouluopintojen teoreettiset sisällöt voidaan opettaa etänä. Myös monet yritysten järjestämät kurssit netissä ovat online kursseja.

Rakennusalan koulutus online kurssilla
Rakennusalan koulutus offline-kurssilla

Rakennusalan offline koulutus

Offline kurssilla opiskelija tutustuu valmiiseen opiskelumateriaaliin itsenäisesti. Kurssien aiheet voivat olla samoja kuin online kursseillakin. Esimerkiksi korkeakouluopintoihin voi läsnäoloa vaativien online kurssien lisäksi kuulua myös täysin itsenäisesti suoritettavia offline kursseja.

Miten valita rakennusalan kurssi?

Oma elämäntilanne vaikuttaa suuresti siihen, minkä tyyppinen kurssi on itselle sopivin. Online ja offline kursseilla on hyvät ja huonot puolensa, joihin kannattaa perehtyä ennen valinnan tekemistä.

Online kurssien verkkotapaamiset edellyttävät usein läsnäoloa. Osallistujan on siis sovitettava tapaamiset omaan kalenteriinsa. Joillakin kursseilla läsnäolo on jopa pakollista, ja vaikka ne eivät pakollisia olisikaan, ei kurssista saa täyttä hyötyä poissaolojen määrän ollessa suuri. Online kurssien ehdoton etu on, että paikalla olevalta kouluttajalta saa suoraa palautetta ja tukea. Tällainen vuorovaikutus on tärkeää varsinkin, jos opiskelija on uusi rakennusalalla.

Jos oma arki on kiireistä, kannattaa tutustua offline kursseihin. Niihin ei yleensä liity juurikaan tapaamisia, vaan opiskelija tutustuu opiskelumateriaaliin itsenäisesti omaan tahtiin. Näin ollen kurssin aiheita voi siis opiskella juuri silloin kun itselle sopii. Huono puoli offline kursseissa toki on, että ongelmatilanteissa tuen saaminen voi olla hankalampaa kuin online kursseilla. Karkeasti voidaankin sanoa, että offline kurssit sopivat erityisesti niille, joilla on vähintään jonkin verran kokemusta rakennusalalta.

On kuitenkin tärkeää korostaa, että yksi ja sama kurssi on usein yhdistelmä online ja offline kurssien ominaisuuksia. Vaikka kurssilla olisikin useita verkkotapaamisia, on niiden lisäksi yleensä myös muuta opiskelumateriaalia ja tehtäviä, joihin on tarkoitus perehtyä itsenäisesti. Rakentamisen eri työtehtävät vaativat käytännön osaamista muun muassa työvälineiden käytössä, joten mikään etäkurssi ei täysin korvaa käytännön harjoittelua. Siksi varsinkin alan koulutusohjelmiin sisältyy teoreettisten kurssien lisäksi runsaasti käytännön työharjoittelua.

Jos haluat lukea lisää yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta, University Admissions Finland on juuri oikea osoite.