Siirry suoraan sisältöön

Liikunta-alan koulutus

Erilaiset liikunta-alan koulutukset ja kurssit

Liikunta on alana laaja, ja siihen liittyviä koulutuksia on tarjolla monissa eri paikoissa. Tutkinnon voi suorittaa niin toisella asteella kuin korkeakoulussakin. Liikunta eri muodoissaan ja ammateissaan on käytännön työtä, mutta siihen liittyviä aihepiirejä voi opiskella netissä sekä online että offline kursseilla.

Kurssille osallistuminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos haluaa parantaa mahdollisuuksiaan alan pääsykokeissa. Lisäksi liikunnan parissa jo toimivat voivat osallistua kursseille kehittääkseen osaamistaan. Monet kurssit netissä ovat kaikille avoimia, joten kuka tahansa liikunnallisesta elämäntavasta kiinnostunut voi osallistua.

Liikunta-alan online koulutus

Online kurssi tarkoittaa, että kurssilla on verkkotapaamisia opettajan ja muiden osallistujien kesken. Tapaamiset toteutetaan yleensä ryhmävideopuhelusovelluksen avulla. Tyypillinen online kurssi on valmennuskurssi, jossa harjoitellaan korkeakoulun pääsykokeita varten.

Myös monet liikunta-alan yritykset järjestävät online koulutuksia. Kurssit usein tähtäävät johonkin pätevyyteen tai diplomiin. Tyypillinen esimerkki on personal trainerin koulutus.

liikunta-alan koulutus netissä
liikunta-alan koulutus

Liikunta-alan offline koulutus

Offline kurssilla ei ole aikataulutettuja tapaamisia, vaan opiskelija sen sijaan tutustuu valmiiseen opiskelumateriaaliin itsenäisesti. Esimerkiksi avoimen yliopiston kursseista moni on tällainen itsenäisesti opiskeltava kurssi. Jos olet kiinnostuit, kannattaa myös katsoa muut Suomen yliopistot ja niiden tarjoamat kurssit.

Moni hyvin järjestetty online kurssi varsinkin yritysten järjestämänä on saatavilla myös offline kurssina. Reaaliaikaiset verkkoluennot usein tallennetaan, jolloin niihin pääsee käsiksi milloin tahansa jälkikäteen. Kurssi on silloin hyvin paljon online kurssia muistuttava, mutta vuorovaikutteisuus toki jää silti uupumaan.

Miten valita liikunta-alan kurssi?

Liikunta-alalla on monenlaista koulutusta. Niin eri asteiden oppilaitokset kuin yrityksetkin järjestävät kursseja. Itselle sopivin kurssi riippuu luonnollisesti omista tavoitteista.

Valmennuskurssi on suunnattu niille, jotka ovat hakemassa alan korkeakouluopintoihin. Valmennuskursseille voi toki osallistua kuka tahansa, mutta muille kuin opiskelupaikkaa tavoitteleville hyöty voi jäädä rajalliseksi, koska kurssilla paneudutaan nimenomaan valintakokeessa tarvittaviin taitoihin. Myös eri pätevyyksiin johtavat kurssit, kuten personal trainer -kurssit, on ensisijaisesti suunnattu alan ammatinharjoittajiksi pyrkiville. Kurssimaksut itsessään ovat jo sellasia, että ne karkottavat vain puhtaasta mielenkiinnosta osallistuvia.

Jos tarkoituksena on vain yleisesti ottaen kartuttaa tietämystä liikunnallisesta ja terveellisestä elämäntavasta, on esimerkiksi avoimen yliopiston kurssitarjonta hyvä vaihtoehto. Kurssimaksut ovat yleensä kohtuullisia, ja avoimen kautta suoritetut opinnot voivat tarjota alasta toden teolla innostuneille väylän jopa tutkinto-opintoihin.

Online kurssien ehdoton etu on mahdollisuus suoraan vuorovaikutukseen kouluttajien ja muiden kurssilaisten kanssa. Huono puoli voi olla aikataulun jäykkyys, sillä verkkotapaamisia järjestetään vain tiettyinä aikoina. Offline kurssilla puolestaan voi opiskella itselleen sopivina aikoina, joten ne sopivat niille, joilla on päivisin muita töitä tai opintoja. Itsenäisesti opiskeltavalla kurssilla vastuu on yksinomaan osallistujalla itsellään, joten avun saaminen pulmatilanteisiin voi olla haastavampaa kuin online kurssilla.

Liikunta-alan työt vaativat käytännön osaamista, jota ei pelkällä verkkokurssilla voi harjoitella. Teoreettisia osuuksia voidaan hyvinkin opiskella etänä, mutta on todennäköistä, että osalla kursseista on myös paikan päällä tapahtuvaa käytännön harjoittelua. Näin on varsinkin tutkintoon ja pätevyyteen tähtäävillä kursseilla.